Bouwstop Voorkomen? Zorg Voor De Juiste Vergunningen!

Een verschrikkelijk woord voor iedere bouwheer. Maar hoe komt het zover, wat zijn de procedures, en vooral; hoe kun je een bouwstop voorkomen?

Bouwen zonder vergunning is verboden

In de eerste plaats, het is in alle gemeenten van Nederland, en ook in de ons omringende landen overigens, verboden te bouwen zonder een bouwvergunning, die tegenwoordig ‘omgevingsvergunning’ genoemd wordt.
Het is ook niet toegestaan iets anders te bouwen dan dat waarvoor de omgevingsvergunning werd aangevraagd.

De meest eenvoudige manier om een opgelegde bouwstop ongedaan te maken is natuurlijk het volgens alle regeltjes van het spel aanvragen van een omgevingsvergunning. U kunt ook de bouw voortzetten geheel in overeenstemming met de aangevraagde omgevingsvergunning.

Bezwaarschrift Aantekenen

Maar zoals bij bijna elke beslissing van de overheid kunt u bezwaar aantekenen tegen de opgelegde bouwstop. In de meeste gevallen zal daarmee de bouwstop niet automatisch opgeheven zijn, u kunt dus beter na het indienen van een bezwaarschrift niet verder gaan met bouwen.

Waarom niet? De gemeente heeft het recht een dwangsom op te leggen. U moet dan een boete betalen wanneer u verder gaat met bouwen. Een dergelijke dwangsom wordt meestal dwingend opgelegd, dat wil zeggen dat u moet betalen.

Bij het plannen maken vergeten we wel eens dat er altijd anderen betrokken zijn bij onze plannen. Ook het bouwen van een nieuw huis is van invloed op anderen. De overige bewoners van de straat, de buurt en zelfs van de stad of het dorp waar u uw nieuwe huis wilt gaan bouwen. De bedoeling van een omgevingsvergunning is niet om u het leven moeilijker te maken, maar om te voorkomen dat die derden last ondervinden bij de uitvoering van uw plannen, of in ieder geval die last tot het minimum te beperken.

Bouw kent veel regels, veel vergunningen

In het verleden was er sprake van een groot aantal verschillende vergunningen voor de diverse werkzaamheden rond de bouw. zo bestonden er onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning en de kapvergunning.

De gemeenten hebben dit pakket vergunningen samengebracht onder een noemer on de procedure te vereenvoudigen. Ook is het aanvragen van de omgevingsvergunning gecentraliseerd, men kan nu die vergunning voor alle werkzaamheden aanvragen bij een loket en zelfs on-line.
Er zijn ook werkzaamheden waarvoor u helemaal geen vergunning nodig hebt.

Verschillende bouwregels

Het probleem is dat de verschillende gemeentes ook verschillende regelgeving hebben. Of u dus wel of niet een vergunning nodig hebt is de vraag. Probeer al in de planningsfase van uw bouwplannen contact op te nemen met het bouwloket van uw gemeente. Wanneer u ergens in de planning een architect gaat aannemen, doe dat dan zo vroeg mogelijk. De architect is namelijk degene die ook de vergunningen aanvraagt.

Nog beter en veiliger is het vanaf het begin in contact te treden met een gespecialiseerde advocaat. Die regelt dan niet alleen het contact met de architect, met de gemeente en met alle andere overheden die betrokken zijn bij uw bouwplannen.
Hij zorgt er ook voor dat alle contracten, vergunningen en overeenkomsten op tijd en in goede orde opgemaakt worden, geheel volgens de aangevraagde omgevingsvergunning. Zo voorkomt u echt een bouwstop!

Wilt u meer informatie of een gratis eerste consult aanvragen? Ga dan naar de website van http://bouwrecht-advocaat.nl/