Bouwstop Voorkomen? Zorg Voor De Juiste Vergunningen!

Een verschrikkelijk woord voor iedere bouwheer. Maar hoe komt het zover, wat zijn de procedures, en vooral; hoe kun je een bouwstop voorkomen?

Bouwen zonder vergunning is verboden

In de eerste plaats, het is in alle gemeenten van Nederland, en ook in de ons omringende landen overigens, verboden te bouwen zonder een bouwvergunning, die tegenwoordig ‘omgevingsvergunning’ genoemd wordt.
Het is ook niet toegestaan iets anders te bouwen dan dat waarvoor de omgevingsvergunning werd aangevraagd.

De meest eenvoudige manier om een opgelegde bouwstop ongedaan te maken is natuurlijk het volgens alle regeltjes van het spel aanvragen van een omgevingsvergunning. U kunt ook de bouw voortzetten geheel in overeenstemming met de aangevraagde omgevingsvergunning.

Bezwaarschrift Aantekenen

Maar zoals bij bijna elke beslissing van de overheid kunt u bezwaar aantekenen tegen de opgelegde bouwstop. In de meeste gevallen zal daarmee de bouwstop niet automatisch opgeheven zijn, u kunt dus beter na het indienen van een bezwaarschrift niet verder gaan met bouwen.

Waarom niet? De gemeente heeft het recht een dwangsom op te leggen. U moet dan een boete betalen wanneer u verder gaat met bouwen. Een dergelijke dwangsom wordt meestal dwingend opgelegd, dat wil zeggen dat u moet betalen.

Bij het plannen maken vergeten we wel eens dat er altijd anderen betrokken zijn bij onze plannen. Ook het bouwen van een nieuw huis is van invloed op anderen. De overige bewoners van de straat, de buurt en zelfs van de stad of het dorp waar u uw nieuwe huis wilt gaan bouwen. De bedoeling van een omgevingsvergunning is niet om u het leven moeilijker te maken, maar om te voorkomen dat die derden last ondervinden bij de uitvoering van uw plannen, of in ieder geval die last tot het minimum te beperken.

Bouw kent veel regels, veel vergunningen

In het verleden was er sprake van een groot aantal verschillende vergunningen voor de diverse werkzaamheden rond de bouw. zo bestonden er onder andere de bouwvergunning, milieuvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning, sloopvergunning en de kapvergunning.

De gemeenten hebben dit pakket vergunningen samengebracht onder een noemer on de procedure te vereenvoudigen. Ook is het aanvragen van de omgevingsvergunning gecentraliseerd, men kan nu die vergunning voor alle werkzaamheden aanvragen bij een loket en zelfs on-line.
Er zijn ook werkzaamheden waarvoor u helemaal geen vergunning nodig hebt.

Verschillende bouwregels

Het probleem is dat de verschillende gemeentes ook verschillende regelgeving hebben. Of u dus wel of niet een vergunning nodig hebt is de vraag. Probeer al in de planningsfase van uw bouwplannen contact op te nemen met het bouwloket van uw gemeente. Wanneer u ergens in de planning een architect gaat aannemen, doe dat dan zo vroeg mogelijk. De architect is namelijk degene die ook de vergunningen aanvraagt.

Nog beter en veiliger is het vanaf het begin in contact te treden met een gespecialiseerde advocaat. Die regelt dan niet alleen het contact met de architect, met de gemeente en met alle andere overheden die betrokken zijn bij uw bouwplannen.
Hij zorgt er ook voor dat alle contracten, vergunningen en overeenkomsten op tijd en in goede orde opgemaakt worden, geheel volgens de aangevraagde omgevingsvergunning. Zo voorkomt u echt een bouwstop!

Wilt u meer informatie of een gratis eerste consult aanvragen? Ga dan naar de website van http://bouwrecht-advocaat.nl/

Recht Op Verlof!

Als weknemer is het een plicht om uw rechten te kennen. Zo heeft iedere werknemer recht op verlof. Zeker wanneer u een gezin wilt starten zijn de verlofdagen nodig. Zo zijn er verschillende verlof soorten imageswaarop u recht heeft.

Geboorteverlof

Het is zeker goed om tijd door te brengen met uw zuigeling en wordt u daarom in de gelegenheid gesteld om tien dagen afwezig te zijn. Dit geldt vanaf de periode van bevalling tot vier maanden. Zo een geboorteverlof is van groot belang, vooral als het om uw eerste kind gaat. De tijden die u in de eerst fase van uw pas geboren kind meemaakt zijn het leukst.

Adoptieverlof

Indien u en uw partner een kind willen adopteren krijgt u ook verlof hiervoor. Een kind adopteren neemt veel tijd in beslag, vooral wanneer het kind van een ander land is. Wanneer al het papierwerk al is afgerond en u en uw partner zover zijn om dat kind te onthalen heeft u dan recht op adoptieverlof. De duur van dit verlof is te bepalen door de leeftijd van het kind. Zo een adoptieverlof is zeker van groot belang want u moet dan wennen aan uw geadopteerde kindje. Dus gelukkig heeft u recht hierop.

Pleegzorgverlof

Het kan natuurlijk voorkomen dat u zich in een positie bevind waarbij u als pleegouder dient in te vallen voor de zorg van uw pleegkind. Dat is helemaal te begrijpen en daarvoor mag u afwezig zijn van het werk. U heeft dan recht op maximaal zes dagen in een jaar. Zo kunt gerust de nodige plichten als pleegouder vervullen.

 

Het is dus heel goed dat al deze wetten zijn vast gelegd. U werkplichten is zeer belangrijk maar zo ook uw rechten. Want het is zeker nodig om tijd door te brengen met uw kind.

De werkgevers die weten dat deze wetten zijn vastgelegd voor de werknemers. Maar het is niet altijd zo dat ze zich eraan houden. En daarom is het nodig dat u precies weet wat uw rechten zijn. Het staat er al bekend om dat werkgevers niet ervan houden om verlof uit te betalen. Dus vaak genoeg kunnen ze dit tegenwerken. Maar u hoeft u geen zorgen te maken hierover, er zijn genoeg arbeidsovereenkomst specialisten bij wie u terecht kan zijn voor hulp en advies. Deze specialisten hebben genoeg ervaring om u zo nodig te helpen wanneer u ten einde raad bent.

Voor meer informatie over arbeidsovereenkomst kunt u contact opnemen met de arbeidsovereenkomst specialisten.